Kister

Vi benytter hovedsaklig Sibi som kisteleverandør, for et brede utvalg se Sibi sine hjemmesider på sibikister.no.

For diamantkister fra Trosterud-Freno trykk her.