Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.
Det er også mulig å søke om stønad til båretransport dersom båren transporteres over 20 km.

Vi er behjelpelig med søknad dersom dere ønsker det.

Les mer om dette på Nav sine sider:

www.nav.no/gravferdsstønad