Ansatte

Alle ansatte i Averøy Begravelsesbyrå har bakgrunn fra helsevesenet. Bli litt bedre kjent med hver enkelt her:

Stein Ove Karlsen
Daglig leder/Graveferdskonsulent
Gift med Gunn Eva som arbeider deltid i begravelsesbyrået, og har gjennomført Virke Gravferd kurs for gravferdskonsulenter.
Arbeidsoppgaver:
 • Deltar i byråets døgnvaktordninger
 • Samtaler med etterlatte
 • Planlegging og gjennomføring av sermonier
 • Administrasjon
 • Salg av gravminner
Gunn Eva Karlsen
Graveferdskonsulent
Er gift med Stein Ove som hun driver begravelsesbyrået sammen med.
Arbeidsoppgaver:
 • Deltar i byråets døgnvaktordning
 • Samtaler med etterlatte
 • Planlegging og gjennomføring av sermonier
Grethe Avset
Ekstrahjelp
Tiltrer når arbeidsmengden i begravelsesbyrået krever det, helger og ferier.
Arbeidsoppgaver:
 • Deltar i byråets døgnvaktordning
 • Samtaler med etterlatte
 • Planlegging og gjennomføring av sermonier
Janne Johansen
Ekstrahjelp
Tiltrer når arbeidsmengden i begravelsesbyrået krever det, helger og ferier.
Arbeidsoppgaver:
 • Deltar i byråets døgnvaktordning
 • Samtaler med etterlatte
 • Planlegging og gjennomføring av sermonier
Tone Veglo
Ekstrahjelp
Tiltrer når arbeidsmengden i begravelsesbyrået krever det, helger og ferier.
Arbeidsoppgaver:
 • Deltar i byråets døgnvaktordning
 • Samtaler med etterlatte
 • Planlegging og gjennomføring av sermonier