Vi bistår med alt i forbindelse med dødsfall og gravferd

Vi er tilgjengelig på vår døgnvaktstelefon 71 51 17 00, og har også hentetjeneste hele døgnet

De fleste har behov for assistanse når de mister noen som står dem nær. Derfor kan vi tilby å ordne det meste for dere, men det er dere som bestemmer hvordan. Vi kan komme hjem til dere for samtale, men har også tilgjengelige samtalerom om det er ønskelig.

Vi er også behjelpelig i nabokommunene til Averøy. Ta kontakt for en god samtale.

Alle trossamfunn har sitt eget rituale og sin egen liturgi for å gjennomføre gravferd. Vi samarbeider med alle trossamfunn for å gjennomføre en gravferd på en slik måte at det blir i tråd med avdødes og etterlattes livssyn og ønsker.

Dersom man ønsker å avholde en privat minnestund, eventuelt livssynsnøytral gravferd, så er vi også behjelpelig med dette. En slik gravferd kan avholdes i livssynsnøytrale seremonirom. Vi kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre en privat seremoni som er i tråd med avdødes og etterlattes ønsker.